Статут

Статут
пластового летунського куреня
„Чота Крилатих”
в Україні

Загальне призначення статуту
та його використання

Статут пластового куреня „Чота Крилатих” складений на основі загального статуту, що діє на всіх теренах де перебувають члени куреня і був прийнятий Великою Радою на пл. оселі Новий Сокіл, коло Бафало, дня 5 липня 1958 р. Проте зважаючи на відновлення та розвиток як Пласту так і „Чоти Крилатих” в Україні даний документ на думку нових членів куреня потребував змін і адаптації до сучасних умов пластового життя.

Виходячи з цього даний статут, що був розглянутий та з внесеними змінами прийнятий Великою Радою дня 11 листопада 2006 року Божого, діє виключно на терені України, поширюється і є обов’язковим для всіх членів куреня Чота Крилатих.

Внутрішньокурінна термінологія „Чоти Крилатих”

Великий Злет Крилатих – загальний збір дійсних членів куреня Чота Крилатих, який проходить на оселі «Чота Крилатих».

Гвинт – не член Пласту, проте приятель куреня.
Екіпаж – провід табору Чота Крилатих.
Бортовий журнал– це курінна книга куреня «Чота Крилатих»
Кворум Великого Злету Крилатих – 2/3 пілотів повітряного простору.
Ключ «Ворона» – об’єднання членів Чоти Крилатих в Уладі Пластунів Сенйорів.
Ключ «Чайка» – об’єднання членів Чоти Крилатих в Уладі Старшого Пластунства.
Команда Чоти Крилатих – об’єднання усіх пілотів Чоти Крилатих.
Крило – кохана людина члена Чоти Крилатих.
Злет – збір членів куреня, на якому можуть вирішуватися питання, що стосуються життя куреня.
Курсант – прихильник куреня Чота Крилатих.
Летунське псевдо – назва птаха, яка надається після церемоніалу прийняття в курінь.
Пілот – дійсний член куреня Чота Крилатих.
Повітряний простір – це ключ «Чайка» і ключ «Ворона» на терені певної країни.
Поручитель – це дійсний член куреня, який рекомендує куреню новозаявленого члена та першим письмово засвідчив у заяві своє поручення.
Оселя – це оселя «Чота Крилатих», яка знаходиться поблизу с. Луквиця Рожнятівського району Івано-Франківської області.
Вишкіл провідників летунського пластування (ВПЛП) – це вишкіл спрямований на поглиблення летунських знань та вмінь.

Табір – це Крайовий летунський табір «Чота Крилатих».

Провід куреня «Чота Крилатих» – керівний орган куреня, який складається з курінного, курінного судді, писаря, скарбника та командирів ескадриль.

Розділ 1. Загальні положення та мета Чоти Крилатих

Назва куреня: „Чота Крилатих” скорочено ЧоК.

  1. Статус куреня: пластовий летунський мішаний курінь УСП „Чота Крилатих”.
  2. Патроном куреня є славний полковник Євген Коновалець.
  3. Курінь має поділ на два ключі: ключ „Чайка” (7-ий курінь УСП „Чота Крилатих”) і ключ „Ворона” (18-ий курінь УПС „Чота Крилатих”).
  4. Ключі, в свою чергу, поділяються на ескадрильї в залежності від місця розташування членів Чоти. Ескадрилья повинна мати назву, прапорець та командира.
  5. Курінь має два гасла: „Щасливого лету! З гори на долину!” та „Наше життя Україні”.
  6. Мета діяльності куреня Чота Крилатих:
   1. гідно продовжувати діла славних українців, пластунів та Патрона Чоти Крилатих Євгена Коновальця;
   2. плекати дружність і побратимство всередині Чоти Крилатих;
   3. виховувати та впроваджувати навики та ідею летунського спеціалізаційного пластування серед пластунів та громадськості.

Розділ 2. Членство та здобуття ступенів в Чоті Крилатих.

  1. Членом куреня «Чота Крилатих» (далі Чота) може стати будь-який пластун чи пластунка, що визнає статут Чоти і всеціло його дотримується.
  2. Все членство Чоти складається з:
   1. курсантів;
   2. пілотів, які можуть мати такі ступені:
    1. ІІ пілот
    2. Пілот
    3. пілот-ас
   3. гвинтів.
  3. Курсантом Чоти може стати старшопластун або сташопластунка що заповнив/ла заяву вступу в Чоту, отримав/ла поручення щонайменше двох пілотів куреня, один, з яких стає поручителем, та був/ла затверджена Проводом.
  4. Обов’язки поручителя:
   1. представляє інтереси курсанта на злетах;
   2. сприяє розвитку курсанта в летунських ділянках;
   3. слідкує за виконанням завдань курсантом;
   4. слідкує за роботою курсанта в курені;
   5. відповідає за діяльність курсанта перед Проводом та Великим злетом.
  5. Курсант має право брати участь у всіх внутрішніх заходах Чоти, носити курінну хустку (за рішенням команди), бути присутнім на Великому Злеті Крилатих з правом дорадчого голосу (за виключенням частини з прийняттям нових пілотів).
  6. Вимоги до здобуття ступеня курсанта:
   1. відбути табір учасником;
   2. виконати вимоги хоча б до двох летунських вмілостей;
   3. долучатися до розбудови оселі;
   4. доличиться до проведення летунських заходів в якості члена проводу чи інструктора.
  7. У випадку невиконання завдань протягом визначеного терміну Великий Злет Крилатих позбаєвляє курсанта ступеня без права повернення.
  8. Вимоги до здобуття ступеня ІІ пілота:
   1. бути дійсним членом Пласту;
   2. стати абсольвентом ЛШ(ШБ) або неодноразово відбути табір в проводі;
   3. організувати летунський захід;
   4. стати абсольвентом Вишколу провідників летунського пластування;
   5. долучитись до розбудови оселі;
   6. будучи курсантом успішно виконувати всі завдання поставлені командою Чоти протягом терміну від пів до одного року.
  9. Прийняття в пілоти здійснюється на Великому Злеті Крилатих.
  10. Після прийняття пілот Чоти повинен пройти церемоніал освячення. Лише після цього він/вона отримує право носити курінну відзнаку, летунське псевдо, ступінь та інші регалії.
  11. Вимоги до здобуття ступеня І пілота:
   1. мати ступінь ІІ пілота;
   2. вести активне життя в курені;
   3. здобути відзнаку летунського пластування;
   4. виконати всі вимоги до вмілостей: летунство і парапланеризм;
   5. організувати летунський табір або масовий авіаційний захід;
   6. брати участь у авіаційних заходах України та світу.
  12. Вимоги до здобуття ступеня пілот-ас:
   1. мати ступінь І пілота;
   2. веде успішно інструкторську діяльність в межах практичних летунських ділянок
   3. вміти самостійно здійснити політ на моторному ЛА

Розділ 3. Структура та керівні органи Чоти.

  1. Структурні підрозділи Чоти існують там, де є хоча б один курсант або пілот куреня.
  2. На території Краю існує тільки один повітряний простір. Простір в свою чергу може поділятися на ескадрильї.
  3. Керівним органом Чоти є Провід, обраний на Великому Злеті Крилатих.
  4. Провід Чоти складається з курінного, курінного судді, писаря, скарбника та командирів ескадриль.
  5. Обов’язки курінного Чоти:
   1. проявляє ініціативу і планує діяльність куреня;
   2. проводить сходини, ради куреня, Великий злет;
   3. розподіляє й перевіряє діяльність членів Проводу куреня;
   4. слідкує за дотриманням курінних традицій;
   5. репрезентує свій курінь назовні.
  6. Обов’язки курінного судді Чоти:
   1. заступає курінного в час його відсутності, або на його доручення;
   2. слідкує, чи члени куреня дотримуються курінного Статуту;
   3. слідкує за діяльністю поручителів;
   4. вносить пропозицію щодо надання відзначень та пересторог.
  7. Обов’язки писаря Чоти:
   1. веде Бортовий журнал;
   2. веде реєстр членів та перевіряє діяльність членів куреня;
   3. веде протокол Великого Злету Крилатих;
   4. відповідальний за ведення архіву;
  8. Обов’язки скарбника Чоти:
   1. збирає курінні внески та дбає про їхнє зберігання, використання та примноження;
   2. складає фінансовий план куреня.
  9. Обов’язки командира ескадрильї:
   1. планує та організовує роботу ескадрильї;
   2. проводить сходини;
   3. подає на виключення членів ескадрильї
   4. звітує про діяльність ескадрильї на Великому злеті.
  10. Загальний збір куреня – це Великий Злет Крилатих. Він є обов’язковим для всіх дійсних членів куреня Чота і відбувається хоча б раз на рік.
  11. До компетенції Великого Злету Крилатих належить:
   1. прийняття змін до Статуту;
   2. вибір Проводу;
   3. прийняття Курсантів;
   4. виключення з куреня;
   5. розгляд і надання ступенів;
   6. відзначення і покарання членів куреня;
   7. звіти діяльності Проводу та ескадриль;
   8. схвалення планів подальшої праці.
  12. Кворум Великого Злету Крилатих – це ⅔ всіх пілотів повітряного простору. Рішення на Злеті приймаються за наявності 100% позитивних голосів присутніх.

Розділ 4. Вибуття з Чоти Крилатих

Вибуття з Чоти настає з таких причин:

 1.  через звільнення на власне бажання, подане проводу Чоти, яка після розгляду прохання, звільняє даного члена з Чоти, залишаючи йому право бути членом УСП чи УПС, але без права повернення до Чоти;
 2. за несплату внесків протягом двох років;
 3. через викреслення члена з Чоти за вчинки на шкоду Пластовій ідеї чи  на шкоду куреню;
 4. через вихід, викреслення або виключення з Пласту. В такому випадку особа може клопотатись про статус гвинта в курені;
  1. Викреслення з Чоти є внутрішньою справою куреня і на неї не може впливати будь-який інший зовнішній фактор. Питання про викреслення схвалюється кворумом на Великому Злеті Крилатих.
  2. Великий Злет Крилатих може подавати прохання до вищих пластових інстанцій про викреслення даного пластуна з організації в разі великої шкоди завданої ним куреню чи Пласту в цілому.
  3. В разі виходу з Чоти необхідно вирівняти всі заборгованості та повернути всю курінну атрибутику.

Розділ 5. Різне

  1. Член Чоти повинен піклуватись про власну участь у розбудові оселі  Чота Крилатих.
  2. Члени Чоти сплачують вкладку визначену загальним курінним проводом, або проводом повітряного простору.
  3. Зміни до даного Статуту можуть прийматись 2/3 голосів на Великому Злеті Крилатих.

Початкову версію статут розробив: ІІ пілот „Колібрі”  (ст.пл. Віталій Голутяк, ЧоК)

Затверджено: 11 листопада 2006 р.Б.